Velkommen til Sunds Kirke

Sunds er et aktivt sogn, og Sunds Kirke er en aktiv kirke. Vi vil gerne invitere dig indenfor her på siden, så du kan se hvad der foregår i kirke og sognegård. Vi har aktiviteter for både børn, yngre og ældre, så der er også plads til dig!


Studieaftner om Folkekirkens liturgi

Torsdag den 16. januar kl. 19.00 i Sognegården
På to studieaftner i løbet af vinteren skal vi se nærmere på det liturgiarbejde, som tre fagudvalg i Folkekirken har beskæftiget sig med i den seneste tid. De tre udvalg har undersøgt måden vi fejrer gudstjeneste på, dåben & nadveren og friheden i vores folkekirkelige ritualer.

For første gang i danmarkshistorien er der lagt op til en bredere debat om den måde, som vi holder gudstjenester på, og det er det, som vi vil drøfte i løbet af de to aftner.

Alle er velkomne.


Stillingsopslag: Gravermedhjælper til Sunds Kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Sunds Kirke, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020. Ansøgningsfristen er den 22. januar 2020.

Læs hele stillingsopslaget her:
Stillingsopslag - gravermedhjælper

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson ved Sunds Kirke, Margit Ørndrup på e-mail, fortroligt til: 8800fortrolig@sogn.dk.


Sogneaften med Niels Christian Kobbelgaard

Torsdag den 6. februar kl. 19.30 i Sognegården
Denne aften vil Domprovst ved Budolfi Kirke i Aalborg og tidligere sognepræst i Sunds, Niels Christian Kobbelgaard, fortælle om et aktuelt emne indenfor Folkekirken i dag.
Niels Christian Kobbelgaard har foruden sit arbejde som præst i Folkekirken været forstander på Haslev Udvidede Højskole og har indgående kendskab til den virkelighed, som Folkekirken og kristendommen mødes af i dag.

Entré 50,-  Alle er velkomne


Foto: Martis Fuksu, Pixabay

- tilbyder støtte til familier!
Læs på Facebook her!