Studieaften ved Asbjørn Munk Hyldgaard

Onsdag den 20. marts kl. 19.00 på Strandvejen 3
i præstegårdens konfirmandstue!

Den sidste af tre Studieaftner hvor sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard behandler vigtige tidspunkter i kirkens historie. I historien ser man gang på gang, at ellers uanseelige mennesker kan få stor betydning for eftertiden, og vi skal beskæftige os med personer, hvis liv og virke har ført til vendepunkter i historien og særligt i kirkens historie. Dette gælder for eksempel aftenens emner om Christian den 6. og konfirmationens indførelse i Danmark.

Enhver er velkommen!

Informationsaften for konfirmander og forældre

Torsdag den 28. marts kl. 19.00 i Sunds Kirke
Konfirmander og deres forældre inviteres til en informationsaften i kirken, hvor der vil blive fortalt om forløbet i forbindelse med årets konfirmationer. Der vil være mulighed for at få besvaret spørgsmål, og der sluttes af med kaffe i Sognegården.
Venlig hilsen, Præsterne.

Himmelske dage på heden

I Kristi Himmelfartsferien 2019 (fra den 30. maj til den 2. juni) afholdes danske kirkedage i Herning.
Det er et stort arrangement med over 200 programpunkter: Gudstjenester, foredrag, debatter og meget mere.
Læs mere om hele arrangementet på www.himmelskedage.dk/ 

Sogneeftermiddag med Andrea S. Tønder

Onsdag den 3. april kl. 14.30 i Sognegården
Bag slør i Saudi Arabien  - en spændende og meget personlig beretning om livet i Saudi Arabien.
Andrea Sofie Tønder fortæller om landets historie, olie og dets rolle i det internationale, politiske spil. Andreas Sofie Tønder vil også komme ind på kongefamiliens enorme betydning for landet. Derudover skal vi også høre om, hvordan det er at bo og arbejde i landet og ikke mindst, hvordan det er at leve bag slør i Saudi Arabien.
Foredraget lutter kl. 16.30.

Der serveres kaffe og entreen er kr. 50,-
Alle er velkomne!

Højskolesangaften

Tirsdag den 9. april kl. 19.30
Så indbydes der til Højskolesang, hvor vi synger sange udvalgt af aftenens indbudte gæster.
Denne aften er det Allis og Erik Nielsen der fortæller og vælger sange fra Højskolesangbogen.
Alle er velkomne!

Gudstjenester

24mar kl. 10:30

3. søndag i fasten

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

24mar kl. 10:30
31mar kl. 10:30

Midfaste

v/ Sigrid Marcussen

31mar kl. 10:30
07apr kl. 10:30

Mariæ bebudelsesdag

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard
Menighedsmøde med kirkefrokost

07apr kl. 10:30

Arrangementer

20mar kl. 19:00

Studieaften ved Asbjørn Munk Hyldgaard

Denne aften mødes vi i konfirmandstuen, Strandvejen 3.
Se omtale

20mar kl. 19:00
28mar kl. 19:00

Konfirmationsinfo-aften i Kirken

Info til konfirmanderne og deres forældre.
Se omtale

28mar kl. 19:00

Gudstjenester på Søglimt

02apr kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

02apr kl. 14:30
16apr kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

16apr kl. 14:30

- tilbyder støtte til familier!
Læs på Facebook her!