Velkommen til Sunds Kirke

Sunds er et aktivt sogn, og Sunds Kirke er en aktiv kirke. Vi vil gerne invitere dig indenfor her på siden, så du kan se hvad der foregår i kirke og sognegård. Vi har aktiviteter for både børn, yngre og ældre, så der er også plads til dig!

I forbindelse med Corona-epidemien er der indført adgangsbegrænsning, og det betyder desværre, at hverken kirkens eller sognegårdens kapacitet kan udnyttes fuldt ud.
Der kan ikke siges præcist, hvilket antal kirken og sognegården kan rumme, men man er velkommen til at kontakte kirkekontoret eller én af kirkens præster, hvis man har brug for mere information.


Konfirmandfotos

Så er der gruppefotos af konfirmandholdene fra lørdag den 13. og søndag den 14. juni i Sunds Kirke.
Du kan finde dem under menupunktet KONFIRMATIONER, eller ved at klikke på KONFIRMANDFOTOS 2020.


Morgensang i Sunds Kirke

Alle tirsdage i juli måned er der morgensang kl. 08.30 i Sunds Kirke.
Morgensangen vil have det samme forløb, og den vil indeholde både salmesang og orgelmusik.

Alle er velkomne den 14. juli, 21. juli, 28. juli, og 18. august

Kontakt kirkekontoret for mere information


Menighedsrådsvalg 2020 i Sunds

På et velbesøgt orienteringsmøde i Sognegården, blev kirkens årlige menighedsmøde afholdt sammen med orienteringen om det kommende menighedsrådsvalg.
På mødet orienterede menighedsrådets formand, Inger Christensen, om rådets aktiviteter i det forløbne år samt om planlagte aktiviteter i det kommende år.
Ligeledes orienterede kordegn, Erik Fillip Andreasen om kirkens økonomi.

Valgbestyrelsens formand, Michael Krejbjerg, fortalte om reglerne for afholdelse af menighedsrådsvalget senere på året, hvor der afholdes valg til de ca. 1700 menighedsråd, der findes i den danske folkekirke. Det gælder således også Sunds Sogns Menighedsråd, hvortil der skal vælges ni personer. Fire medlemmer af det nuværende menighedsråd tilkendegav, at de genopstiller til valget. 

Som en konsekvens af, at der ved sidste menighedsrådsvalg for fire år siden, blev afholdt ”fredsvalg” i 98% af landets menighedsråd, har Kirkeministeriet besluttet at ændre valgproceduren ved det kommende valg.

Læs referat fra mødet HER!
Læs formandens beretning HER!
Se kirkens økonomiske nøgletal for 2019 HER!
Læs mere om de nye regler for menighedsrådsvalget HER!


Gudstjenester

12jul kl. 10:30

5. s. e. trinitatis

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

12jul kl. 10:30
19jul kl. 09:00

6. s. e. trinitatis

v/ Anne Linde Førgaard

19jul kl. 09:00
26jul kl. 14:00

7. s. e. trinitatis

v/ Rune Hoff Lauridsen

26jul kl. 14:00

Arrangementer

14jul kl. 08:30

Morgensang

I Sunds Kirke.

14jul kl. 08:30
21jul kl. 08:30

Morgensang

I Sunds Kirke.

21jul kl. 08:30

Gudstjenester på Søglimt

04aug kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

04aug kl. 14:30
18aug kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

18aug kl. 14:30

- tilbyder støtte til familier!
Læs på Facebook her!