Højskolesangaften

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30 i Sognegården
Så indbydes der igen til højskolesang, hvor vi synger sange udvalgt af aftenens indbudte gæster.
Denne aften er det Kirsten og Peter Byskov der er guider på en tur rundt i Højskolesangbogen.
Alle er velkomne!

Himmelske dage på heden

I Kristi Himmelfartsferien 2019 (fra den 30. maj til den 2. juni) afholdes danske kirkedage i Herning.
Det er et stort arrangement med over 200 programpunkter: Gudstjenester, foredrag, debatter og meget mere.
Læs mere om hele arrangementet på www.himmelskedage.dk/ 

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 3. marts kl. 10.30-12.30
Den første søndag i marts er der fastelavnsgudstjeneste i Sunds Kirke og efterfølgende fastelavnsfest i sognegården med tøndeslagning, fastelavnsboller og varm kakao. Der bliver hængt tre fastelavnstønder op, så man kan slå katten af tønden sammen med jævnaldrende børn, og de yngste skal slå katten af tønden indendørs.

Så kom gerne udklædt i kirke denne søndag – alle er velkomne.
Arrangementet er gratis.

Himmelglans i øje

Torsdag den 7. marts kl. 19.30
Sogneaften med Ingrid Lisby Schmidt.
Fra midten af 1800-tallet og frem til 1950’erne prydedes væggene i mange hjem, missionshuse og skoler af karakteristiske og tidstypiske Jesusbilleder.

Både i samtiden men også i eftertiden er billederne blevet udskældt for deres sødladne og glansbilledagtige tilgang til det religiøse, men for mange mennesker var billederne en konkret forbindelse til det åndelige liv. Jesus fandtes ikke kun som et navn i bøger og som figur på malerier, men kunne hænge på stuevæggen hjemme hos den enkelte. Her kunne man hver dag blive mindet om, at Jesus stilnede stormen, eller at han bar lammet i favnen.

Denne aften vil Ingrid Lisby Schmidt fortælle historien om den type af billeder og om, hvad billederne betød for mennesker før i tiden, og på aftenen vil der være ophængt eksempler på Jesusbillederne i Sognegården.
Entré: 50,-

Gudstjenester

24feb kl. 10:30

Seksagesima

v/ Sigrid Marcussen

24feb kl. 10:30
03mar kl. 10:30

Fastelavn

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard
Familiegudstjeneste - se omtale!

03mar kl. 10:30
10mar kl. 09:00

1. søndag i fasten

v/ Sigrid Marcussen
Sogneindsamling - Folkekirkens Nødhjælp
Se omtale

10mar kl. 09:00

Arrangementer

19feb kl. 19:30

Højskolesangaften

Aftenens gæster er Kirsten og Peter Byskov

19feb kl. 19:30
07mar kl. 19:30

Sogneaften med Ingrid Lisby Schmidt

"Himmelglans i øje"!
Se særlig omtale.

07mar kl. 19:30

Gudstjenester på Søglimt

19feb kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

19feb kl. 14:30
05mar kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

05mar kl. 14:30

- tilbyder støtte til familier!
Læs på Facebook her!