Baby-salmesang

Børn er født musikalske
Derfor er musik et godt redskab til at stimulere børnenes sanseudvikling. Denne stimulering af sanserne er af lige så fundamental betydning som mad og drikke, og skal betragtes som hjernens livsnødvendige næring.

Hvem kan deltage?
Vi anbefaler, at barnet er mellem 3 og 12 måneder – ifølge med mor, far, bedsteforældre eller pige i huset. Programmet er lagt til børn der endnu ikke kravler alt for meget omkring.

Tid og sted
Vi planlægger normalt to hold om året - et forårshold og et efterårshold.
Hvert hold er a' 8 onsdage, fra kl. 10.00-10.45. Vi mødes som udgangspunkt i kirken hver gang.

Praktiske oplysninger
Vi har en stor skummåtte og vattæpper, som børnene ligger på. Vi har alle de sanse-ting, som vi bruger. Man er velkommen til at medbringe mad/flaske til barnet, da der er mulighed for hygge og snak bagefter.

Hvem er vi?
Dario Andreella, organist v/ Sunds Kirke: organist@sundskirke.dk Tlf.: 5164 7664

Susanne Pedersen, pædagoguddannet sognemedhjælper v/ Sunds Kirke: sus@sundskirke.dk Tlf.: 5164 7310