Du er her: 

Stillingsopslag: gravermedhjælper til Sunds Kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Sunds Kirke, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020. Ansøgningsfristen er den 22. januar 2020.

Stillingen er på 33 timer ugentligt, og stillingen indebærer, at man skal vedligeholde kirkens gravsteder, deltage i nye anlæg af gravsteder samt beskæring og klipning af buske og træer. Det er en fordel, at man har erfaring i kørsel med og vedligehold af maskiner, som anvendes på kirkegården.
Stillingen indebærer også, at man skal indgå i en turnus omkring gudstjenester og kirkelige handlinger, således, at man har ”vagt” hver tredje weekend.

Arbejdsstederne er: Sunds kirke og Sunds Kirkegård, Skivevej 15, Sunds, samt Sunds sognegård, der ligger lige ved siden af kirken.

Sunds sogn har 4.500 indbyggere, og er et sogn med mange aktiviteter og arrangementer drevet af engagerede medarbejdere ved kirken. Der er 9 ansatte ved kirken og kirkegården. Den nyligt udbyggede og smukke sognegård, der ligger tæt op ad kirken og Sunds Sø, rummer kontorfaciliteter for præster, organist, sognemedhjælper og graver samt frokoststue og mødelokaler. Her er der også graverfaciliteter med toiletter og omklædningsrum.
Det betyder, at sognegården også i hverdagene er en livlig arbejdsplads, hvor menigheden og kirkens ansatte mødes.

Vi forventer at den kommende gravermedhjælper vil

  • indgå i et samarbejde med de øvrige ansatte ved kirken
  • indgå i et team omkring det praktiske arbejde på kirkegården og i kirken
  • have humoristist sans
  • have ordenssans

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 252.647,79 (trin 1) og kr. 259.701,95 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 290.072,67 (trin 1) og kr. 298.758,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til graver ved Sunds Kirke Tina Christiansen, mobil: +45 5164 7110 og kontaktperson i Sunds menighedsråd Margit Ørndrup, mobil: +45 6165 3888

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson ved Sunds Kirke, Margit Ørndrup på e-mail, fortroligt til: 8800fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfristen er den 22. januar 2020 kl. 12.
Ansættelsessamtaler vil finde sted den 27. og 28. januar 2020.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.