Du er her: 

Sognepræstestilling - overenskomstansat


Vi søger pr. 1. oktober 2019 eller senere en overenskomstansat præst på 70% i Sunds, Haderup, Feldborg, Grove, Simmelkær og Ilskov pastorat, Herning Nordre provsti, Viborg stift med primær tjeneste i Sunds sogn.

Sognet har 4553 indbyggere heraf 4137 medlemmer af Folkekirken. Der er ikke tilknyttet embedsbolig til stillingen.

Sunds sogn er et sogn med mange aktiviteter og arrangementer drevet af engagerede medarbejdere ved kirken. Vi har en aktiv menighed med mange frivillige og en god kirkegang. 

Der stilles kontorfaciliteter til rådighed i Sognegården, som ligger smukt med udsigt over Sunds sø. Sognegården er en livlig arbejdsplads, hvor kirkens ansatte og menigheden mødes.

Sunds, Haderup, Feldborg, Grove, Simmelkær og Ilskov pastorat har tilknyttet 3,7 præster, og sognene har fællesskab omkring kirkebogsføring, konfirmandundervisning og enkelte arrangementer. Der er et godt samarbejde omkring gudstjenester, kirkelige handlinger, ferieafvikling, frisøndage og kursus-fravær m.m.

Det er vigtigt for os, at vores nye præst har et ægte engagement i sognets kirkeliv. Menighedsrådene er bevidste om at respektere præstens forkyndelsesfrihed. Vi glæder os til at ansætte en præst, som  vil indgå i samarbejdet med de ansatte, menigheden og de frivillige i sognets mangfoldige og brede kirkeliv.

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for menighedsrådet Inger Christensen tlf. 30252283 eller e-post: itc@pc.dk

Ansøgningsfrist: 6. – 26. august 2019.

Embedsbeskrivelsen og opslag findes på Viborg stifts hjemmeside, https://viborgstift.dk/.
Du kan også læse stillingsopslaget her!

Gudstjenester

15dec kl. 16:00

3. Søndag i advent

De ni læsninger
v/ Asbjørn Munk Hyldgaard
BEMÆRK TIDSPUNKT

15dec kl. 16:00
22dec kl. 10:30

4. Søndag i advent

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

22dec kl. 10:30
24dec kl. 12:30

Juleaften

Familiegudstjeneste
"Jul i børnehøjde"

24dec kl. 12:30

Arrangementer

19dec

Jul for byens dagplejer og børnehaver

Se omtale

19dec
20dec

Jul for byens skoler

Se omtale

20dec

Gudstjenester på Søglimt

22dec kl. 16:00

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard
Bemærk tidspunkt

22dec kl. 16:00
07jan kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

07jan kl. 14:30