Du er her: 

Menighedsrådsvalg 2020

VALG AF NYT MENIGHEDSRÅD I SUNDS

Valget foregår på VALGFORSAMLINGEN, tirsdag den15. SEPTEMBER 2020 kl.19.00 i Sunds Kirke.

Inden mødets begyndelse skal de stemmeberettigede registreres og have udleveret stemmesedler. Vi beder derfor om, at man kommer i GOD tid.

På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Der skal vælges 9 medlemmer til Sunds Menighedsråd. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet.
Forløbet af aftenen fremgår af nedenstående dagsorden.

Dagsorden:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.

Valgforsamlingen er offentlig og alle kan deltage, også selv om man ikke har valgret.

HVEM HAR TALE- OG VALGRET OG HVEM KAN VÆLGES?

Man har ret til at tale og stemme, når man er:
• Medlem af folkekirken
• Over 18 år
• Senest pr. 1. september 2020 bosat i Sunds Sogn eller har løst sognebånd og valgt stemmeret til sognet.
• Har dansk indfødsret eller har boet i Danmark mindst 1 år.

Man kan stille op og vælges til menighedsrådet, hvis man har ret til at stemme.
Vælges kan dog ikke præster ansat i folkekirken og ansatte under Sunds Menighedsråd.

Man kan IKKE brevstemme, men man kan stemme pr. fuldmagt ved lovligt forfald. Fuldmagten skal afgives på blanketten, som man finder længere nede på siden. Her er også nævnt, hvad der er lovligt forfald, og bemærk, det kun er i de nævnte tilfælde, der kan stemmes ved fuldmagt.

Ønsker man at opstille som kandidat, men kan ikke deltage i valgforsamlingen, kan man gøre det ved fuldmagt på den blanket, som man finder nederst på siden.

Læs meget mere om menighedsrådsvalget på www.menighedsraadsvalg.dk og læs om menighedsrådsarbejdet i Sunds Sogn i de referater, der ligger fra møderne her på kitrkens  hjemmeside.

Valgbestyrelsen:
Michael Krejberg 60641451, Karin Holmgaard Jensen 20939842, Alice Friis Nielsen 51376736

Nyttige links:
Fuldmagt - Afstemning på valgforsamlingen.pdf
Fuldmag t - Opstilling som kandidat på valgforsamlingen.pdf
Samtykke - Opstilling som kandidat på valgforsamlingen.pdf


Gudstjenester

27sep kl. 10:30

16.s.e. trinitatis

v/ Hanne Marie Meier

27sep kl. 10:30
04okt kl. 10:30

17.s.e. trinitatis

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

- Kirkekaffe

04okt kl. 10:30
11okt kl. 10:30

18.s.e. trinitatis

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

11okt kl. 10:30

Arrangementer

24sep kl. 19:30

Sogneaften med Holger Lissner

Se kirkebladet for nærmere omtale.

Sted: Kirken

24sep kl. 19:30
01okt kl. 19:30

Orgelkoncert med kirkens organist, Dario Andreella

01okt kl. 19:30

Gudstjenester på Søglimt

06okt kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

06okt kl. 14:30
20okt kl. 14:30

Gudsteneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

20okt kl. 14:30