Du er her: 

Sunds Kirke åbner for gudstjenester igen

Fra den 18. maj er det igen blevet tilladt at åbne kirkerne for gudstjenester og andre aktiviteter, og derfor åbner Sunds Kirke også, og det være muligt at komme til gudstjenester allerede fra Kristi Himmelfartsdag.
Gudstjenesterne vil blive afholdt helt, som man kender det, men der er dog en række krav af sundhedsmæssig karakter, som nu skal overholdes. Kirken er opmålt til at må rumme 64 kirkegængere, som må sidde gruppevis, hvis man bor sammen. Ellers skal der være mindst 2 meter imellem kirkegængerne pga. smittefare. Det betyder, at kirken vil blive inddelt og en del bænkerækker vil blive spærret af, men alt i alt vil gudstjenesten opleves som nærmest normalt.
Altergangen vil blive lidt anderledes, end man kender den, for man skal nu blive siddende på sin plads, og så kommer kirkebetjeningen rundt med brød og druesaft. Det vil selvfølgelig blive forklaret, når man kommer til gudstjeneste.

Krav om maksimalt antal kirkegængere
Kravet om et maksimalt antal kirkegængere på 64 medfører, at præster og menighedsråd har set sig nødsaget til at indføre tilmelding til gudstjenesterne. Man skal henvende sig til kirkekontoret og tilmelde sig, hvis man ønsker at komme til gudstjeneste Kristi himmelfartsdag, søndag den 24. maj eller pinsedag.
2. pinsedag den 1. juni kl. 10.30 inviteres hele fællespastoratet til gudstjeneste i Sunds Kirke og ikke som tidligere . Denne gudstjeneste er et samarbejde mellem Sunds, Haderup, Feldborg, Grove Simmelkær og Ilskov sogne, og alle pastoratets præster medvirker.

Vi har, på grund af det maksimale antal kirkegængere, også set os nødsaget til at flytte dåbene midlertidigt væk fra de almindelige gudstjenester. Det betyder, at hvis man gerne vil have sit barn døbt i den kommende tid, så aftaler man dåb med én af præsterne. Vi håber meget, at vi snart kan rykke dåb tilbage i søndagens gudstjeneste, men vi er som sagt indtil videre nødsaget til at afholde dåb på denne måde.

Øvrige aktiviteter
Kirkens øvrige aktiviteter, såsom undervisning, babysalmesang, sogneaftner, koncerter osv. ved vi endnu ikke, hvornår eller hvordan de kan gennemføres. Men vi forventer, at det i løbet af de kommende måneder og ud på efteråret også vil være muligt at afholde dem. Så hold øje med Sunds-Gjellerup avis, kirkens hjemmeside og Facebookside, for dér vil vi annoncere kirkens øvrige arrangementer.

Begravelser og bisættelser
Det har i løbet af de seneste måneder kun været tilladt at have ca. 35 deltagere med i kirken i forbindelse med begravelser og bisættelser. Også dette tal er fra mandag den 18. maj forøget til 64 personer. Kirkerne er desuden af myndighedernes blevet gjort opmærksom på, at forsamlingsforbuddet ikke gælder udendørs, og derfor må enhver deltage i den del af en begravelse eller bisættelse, som foregår under åben himmel, hvis blot man overholder de almindeligt gældende regler om at holde afstand.

Vi er glade for igen at kunne indbyde til gudstjenester, og vi glæder os til at tage imod jer og møde jer.

De bedste hilsner fra Sunds Kirkes ansatte og menighedsråd!

Gudstjenester

31maj kl. 10:30

Pinsedag

v/ Hanne Marie Meier
Se omtale

31maj kl. 10:30
01jun kl. 10:30

2. pinsedag

Friluftsgudstjeneste ved Pastoratets præster.
Se omtale.

01jun kl. 10:30
07jun kl. 10:30

Trinitatis

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

07jun kl. 10:30

Arrangementer

09jun kl. 19:00

Orienteringsmøde

Orientering om menighedsrådets arbejde og ny valgprocedure
ved menighedsrådsvalget

09jun kl. 19:00
16jun kl. 08:30

Morgensang

Alle tirsdage i juli måned er der morgensang i Sunds Kirke.

 

16. juni, 7. juli, 14. …

16jun kl. 08:30
07jul kl. 08:30

Morgensang

Alle tirsdage i juli måned er der morgensang i Sunds Kirke.

07jul kl. 08:30

Gudstjenester på Søglimt

02jun kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

02jun kl. 14:30
16jun kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

16jun kl. 14:30