Fødsler

1 – 3 dage efter fødslen skal barnet registreres i cpr-systemet. Det skal ske ved henvendelse til kirkens kordegn.

Ugifte par får fælles forældremyndighed ved at indtaste Omsorgs- & Ansvarserklæring på www.borger.dk hvis begge parter har NemID. Dette skal ske senest 14 dage efter fødslen.

Har man ikke NemID, kan kirkekontoret kontaktes for yderligere oplysninger.

Dåb/navngivning

Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen.
Dette foregår på www.borger.dk  hvis begge parter har NemID, eller ved at barnet bliver døbt.
Datoen for dåben aftales med kordegnen.

Har man ikke NemID, kan kirkekontoret kontaktes for yderligere oplysninger.

Vielse

Tid og dato fore vielsen aftales med kordegnen eller sognepræsten.
Før vielsen skaffes en prøvelsesattest, ved at udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk hvis begge parter har NemID.
Prøvelsesattesten må maksimalt være fire måneder gammel ved vielsen.

Dødsfald

Meddelelse om dødsfald meddeles til kirkekontoret eller sognepræsten.
Tidspunkt for bisættelse eller begravelse aftales – evt. via bedemanden – ligeledes med kirkekontoret eller sognepræsten.

Læs om gravstedstyper på Sunds Kirkegård her.