Dåb/navngivning

Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen.
Dette foregår på www.borger.dk  hvis begge parter har NemID, eller ved at barnet bliver døbt.
Datoen for dåben aftales med kordegnen.

Har man ikke NemID, kan kirkekontoret kontaktes for yderligere oplysninger.


Hvad betyder dåben?

Tak for barnet
Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.

Hvad siger jeg ja til?
Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne. 

Videoklip om dåb