Fødsler

1 – 3 dage efter fødslen skal barnet registreres i cpr-systemet. Det skal ske ved henvendelse til kirkens kordegn.

Ugifte par får fælles forældremyndighed ved at indtaste Omsorgs- & Ansvarserklæring på www.borger.dk hvis begge parter har NemID. Dette skal ske senest 14 dage efter fødslen.

Har man ikke NemID, kan kirkekontoret kontaktes for yderligere oplysninger.