Handleplan for Sunds menighedsråd

Sunds menighedsråd ser det som sin fornemste opgave, at skabe grundlag for, at det kirkelige arbejde i sognet kan trives og vokse i et fællesskab, med Jesus Kristus som centrum. Fælles er, at vi i kirken fejrer gudstjenester, oplærer i troens indhold, gør noget sammen for og med hinanden og samtaler med mennesker om tro.

Sunds menighedsråd vil have følgende principper som udgangspunkt:

– at fremme fortroligheden med det kristne budskab på et folkekirkeligt grundlag

– at skabe et åbent og trygt fællesskab gennem arrangementer på et folkekirkeligt grundlag
i tillæg til gudstjenesten.

– at arbejde aktivt for at fremme integrationen mellem sogn og kirke ved, at gennemføre arrangementer i et åbent samarbejde med foreninger og institutioner i sognet.

– at vi med udgangspunkt i det kristne livssyn, kan være imødekommende overfor andre kulturer.

– at fremme kulturbærende aktiviteter.

– at arbejde for at styrke tilhørsforholdet og en fælles identitet mellem den folkekirkelige tradition og sognets borgere.

– at styrke sognets diakoni og arbejde for børn, unge og ældre, bredt forstået

– at skabe trygge rammer under gudstjenesten for alle aldersgrupper

– at søge nye veje, så det kristne budskab bliver forkyndt på en måde, der passer til den tid vi lever i og de forhold der findes i sognet.