Du er her: 

Menighedsrådets udvalgsposter

Menighedsrådet nedsætter en række udvalg og udvalgsposter med særlige opgaver:

 

Forretningsgudvalg Inger Christensen (FM)
Preben Siggaard
Laura Nielsen

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Frede Krøjgaard (FM)
Præsteboligudvalg Karin Holmgaard Jensen
Erling Jensen
Jørn Willumsen (kirkeværge)


Arrangements- Asbjørn Munk Hyldgaard (FM)
udvalg Bedrit Kildsgaard Hansen
Preben Siggaard
Karin Holmgaard Jensen
Margit Ørndrup


Kirkeblad og PR Tina Rahbek Nielsen (FM)
Asbjørn Munk Hyldgaard
Hanne Marie Meier
Margit Ørndrup
Inger Christensen


Festudvalg Jørn Villumsen (FM)
Berit Kildsgaard Hansen
Een af kirkens ansatte


Musikudvalg Organist (FM)
Asbjørn Munk Hyldgaard
Inger Christensen
Frede Krøjgaard
Margit Ørndrup


Kunstudvalg Inger Christensen (FM)
Frede Krøjgaard


Gudstjeneste- og
Asbjørn Munk Hyldgaard (FM)
eventudvalg
Hanne Marie Meier
Sognemedhjælper
Organist
Laura Nielsen
Preben Siggaard
Frede Krøjgaard
Inger Christensen


Valgbestyrelse Karin Holmgaard Jensen (FM)
Berit Kildsgaard Hansen
Preben Siggaard


Øvrige poster

 

Menighedsrådets
bygningskyndige
Arkitekt
Jens Ole Toftgaard