Du er her: 

Menighedsrådets udvalgsposter

Menighedsrådet nedsætter en række udvalg og udvalgsposter med særlige opgaver:

 

Stående udvalg Michael Krejbjerg (FM)
Kirke- og kirkegårdsudvalg Jørn Willumsen


Præsteboligudvalg Michael Krejbjerg (FM)
Jørn Willumsen
Flemming Elniff


Arrangements- Karin Holmgaard (FM)
udvalg Laura Nielsen
Alice Friis Nielsen
Margit Ørndrup
Mona Marie Thalund
Asbjørn Munk Hyldgaard
Organist
Sognemedhjælper


Kirkeblad og PR Tina Rahbek Nielsen
Erik Andreasen
Asbjørn Munk Hyldgaard
Hanne Marie Meier
Margit Ørndrup


Festudvalg Karin Holmgaard
Flemming Elniff
Een af kirkens præster
Een af kirkens øvrige ansatte


Musikudvalg Dario Andreella
Inger Christensen
Karin Holmgaard
Asbjørn Munk Hyldgaard


Forretningsudvalg Inger Christensen, formand
Margit Ørndrup, næstformand
Laura Nielsen, kasserer


Kunstudvalg Inger Christensen
Asbjørn Munk Hyldgaard
Margit Ørndrup


Gudstjeneste- og
Asbjørn Munk Hyldgaard
eventudvalg
Hanne Marie Meier
Inger Christensen
Flemming Elniff
Margit Ørndrup
Susanne Pedersen
Dario Andreella


Valgbestyrelse Michael Krejbjerg
Karin Holmgaard
Alice Friis Nielsen


Øvrige poster

 

MenighedsrådetsArkitekt
bygningskyndige Niels Ole Toftgaard


Menighedsrådets Flemming Elniff
repræsentant i
Sunds FDF's bestyrelse