Orientering om økonomi og budgetter

På menighedsmødet den 7. april 2019, orienterede menighedsrådet om de væsentligste poster i sognets økonomi, samt om de større anlægsudgifter, der var blevet afholdt i 2018.
Nøgletal vedrørende budget for 2020 blev ligeledes fremlagt.

Regnskab for 2018

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Kirkelig ligning

3.648.400,00

4.120.500,00

Bevilling 5%-midler

68.847,00

205.870,00

Fælles indtægter i alt

3.717.247,00

4.326.370,00

Kirkebygning og sognegård

403.466,98

529.394,57

Kirkelige aktiviteter

1.564.232,62

1.650.069,48

Kirkegård

570.381,94

850.738,32

Præstebolig

145.260,17

169.454,76

Administration og fællesudgifter

785.820,54

934.820,25

Finansielle poster

63.231,87

90.586,55

Øvrig drift i alt

3.532.394,12

4.225.063,93

Resultat af drift

184.852,88

101.306,07

 

Større investeringer sidste år – 2018:
• Timan multimaskine. Kr. 253.125
• Reparation af vestgavlen på præsteboligen. Kr. 47.500
• Velux vinduer og dobbeltdør i præsteboligen. Kr. 38.497
• Etablering af adskillelse af gangarealer i sognegården. Kr. 39.875
• Varmereguleringsanlæg i kirken. Kr. 64.700

 

Klik på figurerne og se større version!

Gudstjenester

19apr kl. 10:30

1. søndag efter påske

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

19apr kl. 10:30
26apr kl. 10:30

2. søndag efter påske

v/ Hanne Marie Meier

26apr kl. 10:30
03maj kl. 10:30

3. søndag efter påske

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard
Kirkekaffe

03maj kl. 10:30

Arrangementer

04maj kl. 19:00

Gudstjeneste i anledning af 75året for Danmarks Befrielse

I år er det 75 år siden Danmarks befrielse.
Vi markere det med en aftengudstjeneste i …

04maj kl. 19:00
12maj kl. 19:00

Orienteringsmøde

Orientering om menighedsrådets arbejde og ny valgprocedure
ved menighedsrådsvalget

12maj kl. 19:00
28maj kl. 16:15

Familiegudstjeneste i kirken

Minikonfirmanderne medvirker
Efterfølgende aktivitet for hele familien i Sognegården

28maj kl. 16:15

Gudstjenester på Søglimt

21apr kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

21apr kl. 14:30
05maj kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

05maj kl. 14:30