Orientering om økonomi og budgetter

På menighedsmødet den 7. april 2019, orienterede menighedsrådet om de væsentligste poster i sognets økonomi, samt om de større anlægsudgifter, der var blevet afholdt i 2018.
Nøgletal vedrørende budget for 2020 blev ligeledes fremlagt.

Regnskab for 2018

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Kirkelig ligning

3.648.400,00

4.120.500,00

Bevilling 5%-midler

68.847,00

205.870,00

Fælles indtægter i alt

3.717.247,00

4.326.370,00

Kirkebygning og sognegård

403.466,98

529.394,57

Kirkelige aktiviteter

1.564.232,62

1.650.069,48

Kirkegård

570.381,94

850.738,32

Præstebolig

145.260,17

169.454,76

Administration og fællesudgifter

785.820,54

934.820,25

Finansielle poster

63.231,87

90.586,55

Øvrig drift i alt

3.532.394,12

4.225.063,93

Resultat af drift

184.852,88

101.306,07

 

Større investeringer sidste år – 2018:
• Timan multimaskine. Kr. 253.125
• Reparation af vestgavlen på præsteboligen. Kr. 47.500
• Velux vinduer og dobbeltdør i præsteboligen. Kr. 38.497
• Etablering af adskillelse af gangarealer i sognegården. Kr. 39.875
• Varmereguleringsanlæg i kirken. Kr. 64.700

 

Klik på figurerne og se større version!

Gudstjenester

31maj kl. 10:30

Pinsedag

v/ Hanne Marie Meier
Se omtale

31maj kl. 10:30
01jun kl. 10:30

2. pinsedag

Friluftsgudstjeneste ved Pastoratets præster.
Se omtale.

01jun kl. 10:30
07jun kl. 10:30

Trinitatis

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

07jun kl. 10:30

Arrangementer

09jun kl. 19:00

Orienteringsmøde

Orientering om menighedsrådets arbejde og ny valgprocedure
ved menighedsrådsvalget

09jun kl. 19:00
16jun kl. 08:30

Morgensang

Alle tirsdage i juli måned er der morgensang i Sunds Kirke.

 

16. juni, 7. juli, 14. …

16jun kl. 08:30
07jul kl. 08:30

Morgensang

Alle tirsdage i juli måned er der morgensang i Sunds Kirke.

07jul kl. 08:30

Gudstjenester på Søglimt

02jun kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

02jun kl. 14:30
16jun kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

16jun kl. 14:30